Control Enemy Vashikaran Mantra

Control Enemy Vashikaran Mantra

[Total: 1    Average: 1/5]

Control Enemy Vashikaran Mantra

Control Enemy Vashikaran Mantra, Enemies can ruin your life. You work all your life to secure your family financially and in all other ways. Your enemies can destroy your prosperity in moments. This damage is done by friends of yours, who are jealous of your wealth and prosperity. People who cannot build their own castles, destroys other’s castles.

Control Enemy Vashikaran Mantra

Control Enemy Vashikaran Mantra
Control Enemy Vashikaran Mantra

Hidden enemies are more dangerous. You will not be able to know, when they enter your home and destroy everything. They take help of witchcrafts and send negative energies to your house. Your flourished life will be ruined in no time b their attack.

You can take help of vashikaran to bring your enemies in control. Tantra has ways to make your enemies silent. They will forget the ways to harm you. Your enemies will lose their satanic powers and stop interfering in your life. You can win over them in any battle of life. Use vashikaran to control enemy and get rid of your enemies. Eradicate them all from your house. They might be openly threat you or are hiding from you. Some enemies may secretly damage you and your assets.

Read the Bagalamukhi mantra to control your enemies:

In Hindi: ॐ ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा ।

Control Enemy Vashikaran Mantra

In English: Om Hleem Baagaalaaaamukhi Saarvaadushtaaaanaaaam Vaaaachaam Mukhaam Paadaam Staambhaay Jihvaaaam Keelaay Buddhim Vinaaaashaaaay Hring Om Swaahaa

This powerful mantra will bring you out of litigations and court cases. It will get you bail, if you are hold for any crime. Your enemies will be defeated in the court of law. You will get justice, and will come out of the litigations, with your head high.

Also read the hanuman mantra to destroy and control your enemies. You will get a hold on your enemies by chanting this maha mantra.

Oma Huma Huma Kaaaa Raa, Teen Saau Caarod Devtaa Kaarte

Stuti Traahi maaahaadev Naamaoaah Naamaoaah Lok Saanti

Haaaath Kaataar Gunj Kaamap Paaaataaaal Paar maaaaar Gaan Dhirlaa Laankaa Kaari

aaroraa maaahaaveer Devtaa maaahaaveer Vidaal Kaaaamaru Kaaaamaaakshi

Kaare Kuti Ki aagyaaaa Oma Hreema Hreema Hreema

Kleema Huma Huma Chhooma Chhooma Faatt Swaahaa

One needs to chant this mantra under the guidance of a Guru. A Guru will guide you n how to successfully perform vashikaran to control enemy and remain protected from them.

There are several totka that are used to keep your enemies away from you. Chant the Maa Durga Vashikaran Mantra to bring your enemies under your control. This mantra has to be recited 108 times each day.

“सिद्ध वशीकरण मन्त्र: “बारा राखौ, बरैनी, मूँह म राखौं कालिका। चण्डी म राखौं मोहिनी, भुजा म राखौं जोहनी। आगू म राखौं सिलेमान, पाछे म राखौं जमादार। जाँघे म राखौं लोहा के झार, पिण्डरी म राखौं सोखन वीर। उल्टन काया, पुल्टन वीर, हाँक देत हनुमन्ता छुटे। राजा राम के परे दोहाई, हनुमान के पीड़ा चौकी। कीर करे बीट बिरा करे, मोहिनी-जोहिनी सातों बहिनी। मोह देबे जोह देबे, चलत म परिहारिन मोहों। मोहों बन के हाथी, बत्तीस मन्दिर के दरबार मोहों। हाँक परे भिरहा मोहिनी के जाय, चेत सम्हार के। सत गुरु साहेब।”

Sidh vaashikaaraan maaaantraa in English: “Baaaaraaaa raakho braani maauh maae raakho kaalikaa | chaandi maae raakho maaohini , bhujaa maae raakho jogni | aage maae raakho silemaaaan, piche maae raakho jaamaaaadaar| jaanghe maae raakho lohaa ke jhaar , pindri maae raakho sohaan vir | ultaan kaayaa , paaltaan vir , haank det haanumaaaantaa chute | raajaa raamaa ke paare duhaai , haanumaaaan ke pidaa chaauki, | kir kaare bit biraa kaare, maaohini – johini saato baahini , maaoh debe joh debe , chaalet maae paarihaarin naa maaoho, | maaoho baan ke haathi baattis maaaandir ke daarbaar maaoho , haank paare bhirhaa , maaohini ke jaay chet saamaabhaar ke | saat guru saahib |”

Offer flowers, Prasad, diya and incense sticks to Maa Durga, while chanting this mantra. You can easily win over your enemies by this powerful attraction mantra. Women can chant this mantra to gain control over her in-laws. You can chant this mantra to acquire the supreme shelter of Maa Durga and remain protected. Thisvashikaran totke for enemy never fails.

Control Enemy Vashikaran Mantra

Chant the Kartikeya mantra to destroy the evil motives of your enemies. They will be made silent forever by this powerful mantra. You can send them their negative energies back by this supreme power. Let your enemies face the same trouble which they had offered for you.

Shaadaaaanaanaamaa Kumaakumaaaa-raaktaa-vaarnaamaa

maaaahaaaamaaaayaamaa Divyaa-maaaayooraa-vaahaanaamaa

Rudraasyaa Soonaamaa Suraa-saainyaa-naathaamaa

Guhaamaa Saadaaaa Shaaraanaamaa-aahaamaa Praapaadye

Uruvaai aaruvaai ulaadhaai ilaadhaai

maaaaruvaai maaaalaaraai maaaaniyaai oliyaai

kaaruvaai uyiraai gaadhiyaai vidhiyaai

guruvaai vaaruvaai aarulvaai guhaaney

Gnaaaanaa Saakthi Dhaaraahaa Devaa Senaapaati Staathaa

Subraamaaaanyo Gaajaaaaroodaa: Saaraakaaaanaa Naasaamaabhaavaa

Kaarthikeyaa: Kumaaaaraaschaa Shaanmaaughaa Staaraakaanthaa

Senaanir Braahmaaaa Shaasthaachaa VaaLLi Kaalyaanaa Sundaaraa

Senaanir Braahmaaaa Shaasthaachaa VaaLLi Kaalyaanaa Sundaaraa

Ethaani Swaamaai Naaaamaaaaaani Shodaasaa Praatyaahaamaa Naaraa

Yaapaadeth Saarve Paapebyaahaachaa maauchyethaa maaaahaa maaune

Control Enemy Vashikaran Mantra

Also read the maha kaal bhairav enemy destruction mantra to get rid of your enemies. This mantra cannot be read by someone, unless he has a guide or Guru with him or her. This is a secret, yet very powerful mantra. This mantra will bring you out of the troubles that your enemies have included in your life. This mantra will get you out of all the conspiracies of your life. Chant this mantra, only after you know the rules and regulations of it completely. This powerful mantra will bring you out of all troubles. You will be free from litigations and court cases. Do not recite the mantra unless you are aware of the mantra niyamawali.

Call us to know the secret vashikaran mantra to control the mind of your enemies. Give them the dose of their own medicine. Return all the negative forces that they are sending to you. Protect you and your family from the attacks of enemies. Your family protection is your first priority. You should not compromise on it at any cost.

Our vashikaran services will bring you out of all problems of life. You will rule over your enemies and remain completely protected.